אגרות חוב

  • אג"ח 15
  • אג"ח 16
  • אג"ח 18
  • אג"ח 20
  • אג"ח 21
  • אג"ח 22

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

סימול

מחיר

שינוי

שינוי באחוזים

תשואה לפדיון

מח"מ

ע.נ רשום למסחר

מחיר נמוך שנתי

מחיר גבוה שנתי

עדכון אחרון:

בשעה:

נתוני האגחי"ם מוצגים בהשהייה של מספר דקות

חברת הכשרת הישוב אינה אחראית למידע המוצג