גרף מניה

  • מספר ני"ע  612020 
  • הגרף לקוח מחברת stockdio, חברת הכשרת הישוב אינה אחראית למידע המוצג
  • הנתונים מוצגים באיחור של עשרים דקות