קבוצת MLP

Millenium Logistic Parks) MLP), הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בוורשה, ואשר הכשרת הישוב מחזיקה כיום (במישרין ובעקיפין) בכ- 41% ממניותיה. 
MLP עוסקת בתחום של פיתוח, השכרה ותפעול שוטף של מרכזים לוגיסטיים ותעשייה קלה, והיא מחזיקה ב-17 פארקים לוגיסטיים בפולין, בגרמניה ברומניה ובאוסטריה עליהם בנויים כיום כ- 720,000 מ"ר, עם פוטנציאל לגדול לכ- 1,300,000 מ"ר.
קבוצת MLP אתר האינטרנט:  http://mlp.pl1

גרף מניה MLP (מחיר בזלוטי)

Quotes powered by Stockdio.com

דוח רבעון אחרון

דוח שנתי אחרון

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, מוחזקת על ידי הכשרת הישוב בשיעור של 85.9%. הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ פועלת בתחום ההתחדשות העירונית ומובילה פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 ברחבי הארץ. הפעילות מבוצעת במישרין או באמצעות חברות בנות ושותפויות, בעיקר באמצעות הישוב החדש וחברות בנות ושותפויות שלה.

אתר הישוב החדש: http://www.yeshuv.co.il

גרף מניה

דוח רבעון אחרון

דוח שנתי אחרון