הכשרת ישוב אג15

סימול: ILDC.B15
שם: הכשרת ישוב אג15
מחיר: 100.5
שינוי: 0
שינוי באחוזים: 0
תשואה לפדיון: 4.3584
מח'מ: 0.16
ע.נ. רשום למסחר: 29,146,868
מחיר נמוך שנתי: 97.4
מחיר גבוה שנתי: 103.32