הכשרת ישוב אג16

סימול: ILDC.B16
שם: הכשרת ישוב אג16
מחיר: 102.06
שינוי: 0
שינוי באחוזים: 0
תשואה לפדיון: 4.8138
מח'מ: 0.24
ע.נ. רשום למסחר: 47,486,755
מחיר נמוך שנתי: 99.64
מחיר גבוה שנתי: 104.26