הכשרת ישוב אג18

סימול: ILDC.B18
שם: הכשרת ישוב אג18
מחיר: 100.1
שינוי: -0.02
שינוי באחוזים: -0.02
תשואה לפדיון: 5.6348
מח'מ: 0.97
ע.נ. רשום למסחר: 108,831,500
מחיר נמוך שנתי: 88.69
מחיר גבוה שנתי: 103.89