הכשרת ישוב אג19

סימול:
שם:
מחיר:
שינוי:
שינוי באחוזים:
תשואה לפדיון: --
מח'מ: --
ע.נ. רשום למסחר: 0
מחיר נמוך שנתי:
מחיר גבוה שנתי: