הכשרת ישוב אג20

סימול: ILDC.B20
שם: הכשרת ישוב אג20
מחיר: 95.07
שינוי: -0.15
שינוי באחוזים: -0.16
תשואה לפדיון: 6.8645
מח'מ: 2.07
ע.נ. רשום למסחר: 298,674,000
מחיר נמוך שנתי: 80.48
מחיר גבוה שנתי: 112.4