הכשרת ישוב אג21

סימול: ILDC.B21
שם: הכשרת ישוב אג21
מחיר: 94.66
שינוי: -3.34
שינוי באחוזים: -3.41
תשואה לפדיון: 2.9294
מח'מ: 5.91
ע.נ. רשום למסחר: 563,491,804
מחיר נמוך שנתי: 82.1
מחיר גבוה שנתי: 116.93