הכשרת ישוב אג22

סימול: ILDC.B22
שם: הכשרת ישוב אג22
מחיר: 94
שינוי: -4
שינוי באחוזים: -4.08
תשואה לפדיון: 4.0542
מח'מ: 3.95
ע.נ. רשום למסחר: 590,929,000
מחיר נמוך שנתי: 66.85
מחיר גבוה שנתי: 106.16