ביקושי יתר בהנפקת אג"ח של הכשרת הישוב- למעלה ממיליארד ש"ח ביקושים – פי 4 מסכום הגיוס המקורי

החברה גייסה במסגרת השלב המוסדי כ-285 מיליון ש"ח

המכרז המוסדי של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 21) ננעל בריבית של 1.8%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של כ-2.7% שהציעה החברה למשקיעים

תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי, ביניהם הגופים המוסדיים המובילים בישראל, לצד שיעור הריבית הנמוכה שנקבעה, משקפים את הבעת האמון של המשקיעים בהכשרת הישוב ובהנהלתה, ואנו מודים על כך. הגיוס הנוכחי יביא לחסכון משמעותי בהוצאות המימון של החברה ומצטרף לשורה של מהלכים שביצענו בשנים האחרונות, להקטנת הוצאות המימון, להגדלת הגמישות הפיננסית ולחיזוק מבנה ההון של החברה. אני מאמין כי המשך יישום האסטרטגיה הפיננסית לצד פיתוח מנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה בשנים הקרובות ימשיכו להביא ערך משמעותי לבעלי החוב ובעלי ההון של החברה".

חברת הכשרת הישוב השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב של סדרה חדשה (סדרה 21) עם ביקושי יתר של פי 4 מסכום הגיוס המקורי. בתכניתה המקורית, ביקשה החברה לגייס סכום של כ-280 מיליון ש"ח בשלב המוסדי של ההנפקה, בעוד שבפועל נרשמו בהנפקה ביקושים גבוהים בהרבה, שהסתכמו ביותר ממיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי כ-285 מיליון ש"ח, כאשר השלב הציבורי מתוכנן להתקיים בימים הקרובים.

בנוסף, בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי על רמה של כ-1.8%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור שנתי של כ-2.7%, שהוצעה למשקיעים.

אגרות החוב מסדרה 21 צמודות למדד המחירים לצרכן, מובטחות בשעבוד שני על קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של ´ilA-´ עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הינו כ-8 שנים.
יצוין, כי קניון שבעת הכוכבים עבר בשנים האחרונות תהליכי השבחה משמעותיים, שווי הקניון עומד כיום על כ-1.05 מיליארד ש"ח. הקניון מניב NOI שנתי בסך של כ-74 מיליון ש"ח. התמורה שתגויס בהנפקה הנוכחית תשמש בעיקרה להחלפת חוב קיים בסך של כ-247 מיליון ש"ח.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, איפקס הנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, אגוז הנפקות ופיננסים בע"מ ויוניק הפצה ופיננסים בע"מ. יועץ ההנפקה הינו יוחי קורמן.