מנורה מבטחים הופכת לבעלת עניין בחברה

מנורה מביעה אמון בהכשרת הישוב- הגיעה לאחזקה של כ-5.59% ממניות הכשרת הישוב

כחודשיים לאחר כניסתה למדד ת"א 90, במסגרת עדכון המדדים, דיווחה קבוצת הכשרת הישוב כי מנורה מבטחים הפכה לבעלת עניין בחברה.  קבוצת מנורה מבטחים הגיעה לאחזקה בכ-5.59% ממניות ההון של הכשרת היישוב שהן כ-2.8% מזכויות ההצבעה בחברה, לאחר שעל פי דיווח שמסרה מנורה לחברה, רכשה אתמול מניות בבורסה בסכום כולל של כ- 11 מיליון ש"ח.

כמו-כן, מחזיקה קבוצת מנורה מבטחים באגרות חוב (סדרה 20) שהונפקו ע"י הכשרת הישוב בסכום של כ-26 מיליון שקל ע.נ.

הכשרת הישוב נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-960 מיליון שקל, לאחר שעלתה מתחילת 2017 ב-72% למחיר של כ-34 שקל למניה.