מעלות S&P מביעה אמון בהכשרת הישוב: העלתה את דירוג החברה ל- ´-ilA´

מעלות S&P מביעה אמון בהכשרת הישוב: העלתה את דירוג החברה ל- ´-ilA´ בעקבות המשך השיפור בפרופיל הפיננסי

"הכשרת הישוב בישראל השלימה בשנים האחרונות מספר פעולות ששיפרו את יחסי הכיסוי והמינוף. בשנתיים הקרובות צפוי המשך שיפור הדרגתי ביחסי הכיסוי בהמשך לביצוע פעולות להגדלת ה-EBITDA וליציבות בהוצאות המימון"

מעלות מציינת כי עם יישום תכניתה העסקית של החברה, נראה שיפור נוסף במיצובה הפיננסי של החברה.